Oferta

Opracowania sytuacyjno-wysokościowe:
1. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
2. Pomiary realizacyjne:
– tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
– tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
3. Pomiary inwentaryzacyjne.
4. Pomiary Sytuacyjno Wysokościowe
Geodezyjna Obsługa Budowy
– budynków mieszkalnych,
– komercyjnych,
– hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)
– gazociągów,
– wodociągów,
– kanalizacji,
– linii energetycznych,
– telekomunikacyjnych,
5. Innych mediów,
– innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych
6. Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów

Prace geodezyjno – prawne:
1. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
2. Podziały nieruchomości.
3. Scalanie nieruchomości.
4. Wznowienia granic nieruchomości.
5. Sporządzanie map do celów prawnych.

W razie jakichkolwiek pytań , bądź chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt :

ul. Głowackiego 2
75-402 KOSZALIN
tel., fax: (0-94) 347-17-23
e-mail: geodet@ko.home.pl